Artykuły

Modernizacja i remonty instalacji elektrycznych. Komu zlecić takie prace? Kiedy należy to zrobić?


Nic nie jest wieczne i dotyczy to także instalacji elektrycznej w budynku. Nawet jeśli została ona wykonana z najwyższej jakości materiałów i przez wybitnej klasy fachowca, to po latach intensywnego użytkowania z pewnością będzie wymagać różnego rodzaju prac konserwacyjnych. Firm oferujących modernizacje i remonty instalacji elektrycznych jest bardzo dużo, ale to nie powód, aby zdecydować się na usługi pierwszej z brzegu. Pamiętajmy, że mówimy o infrastrukturze, która nie tylko odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie budynku mieszkalnego czy firmowego, ale także ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Jak zatem wybrać dobrze i kiedy właściwie należy zabrać się za modernizację lub remont instalacji elektrycznej? Wszystko wyjaśniamy w naszym poradniku.

Czy takie prace są konieczne?

Od razu wyjaśnijmy, że w polskim prawie nie znajdziemy choćby wzmianki na temat obowiązku przeprowadzenia modernizacji i remontu instalacji elektrycznych w budynkach. To jednak nie oznacza, że leciwa instalacja może być użytkowana do momentu, w którym jeszcze „mniej-więcej” spełnia swoją funkcję. Prawo budowlane wprost wymusza na właścicielu czy zarządcy budynku – zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego – aby dbał o utrzymanie infrastruktury elektrycznej w należytym stanie technicznym.

Co to oznacza w praktyce? Przeprowadzanie rewizji kondycji poszczególnych elementów instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi – na przykład wyłączników różnicowoprądowych.

Kiedy wykonuje się remont instalacji lub przeprowadza modernizację?

Modernizację i remont instalacji elektrycznej przeprowadza się w momencie, gdy obecna infrastruktura jest niefunkcjonalna, awaryjna i zwyczajnie niebezpieczna. Z naszego doświadczenia wynika, że dotyczy to większości budynków wybudowanych 20-30 lat temu, kiedy to obowiązywały mniej rygorystyczne normy odnośnie do bezpieczeństwa i jakości stosowanych elementów instalacji.

Przykładowo: w budynkach z lat 90. XX wieku powszechnie stosowano aluminiowe przewody elektryczne, które po czasie się utleniają i nie wytrzymują aktualnych obciążeń. Należy je wówczas wymienić na stosowane obecnie przewody miedziowe. Do niedawna obwody elektryczne składały się z dwóch przewodów, a obecnie wymagane jest stosowanie trzech. Z kolei współczesne rozdzielnice muszą być zaopatrzone w moduły ochronne, co kilkadziesiąt lat temu było rzadkością.

Ponadto klasycznymi powodami, dla których przeprowadza się remonty i modernizacje instalacji elektrycznych są:

  • Niefunkcjonalność obecnej instalacji – na przykład zbyt mała liczba punktów elektrycznych, niedostateczna sprawność instalacji przy wzroście obciążenia (czyli: podłączamy kilka urządzeń jednocześnie, co skutkuje przeciążeniem instalacji i tzw. spadnięciem korków);
  • Zmiana funkcji obiektu – bardzo często tego typu prace przeprowadza się w budynkach, które kiedyś pełniły funkcję mieszkalną, a obecnie mają być biurowcami (lub odwrotnie);
  • Znaczny wzrost zapotrzebowania na energię, którego aktualna instalacja nie jest w stanie zaspokoić – dobrym przykładem będzie tutaj zakup dużych maszyn i urządzeń przez rozwijającą się firmę;

Kto może przeprowadzać modernizacje i remonty instalacji elektrycznych?

Są to prace wymagające nie tylko wiedzy technicznej i doświadczenia, ale także odpowiednich uprawnień SEP, zarówno w zakresie budowy i konserwacji instalacji elektrycznych, jak i wykonywania odbiorów. Obowiązujące w Polsce przepisy są pod tym względem jednoznaczne: osoba nieposiadająca stosownych uprawnień zawodowych nie może prowadzić jakichkolwiek prac, w których tle pojawia się energia elektryczna.

Dlatego w pierwszej kolejności należy ustalić, czy wykonawca zainteresowany przeprowadzeniem remontu lub modernizacji infrastruktury elektrycznej, rzeczywiście ma prawo, aby podjąć się realizacji zlecenia. Dobrą praktyką jest poproszenie o okazanie zaświadczenia wydanego przez Komisję Kwalifikacyjną – każda profesjonalna firma świadcząca tego typu usługi będzie chciała potwierdzić swoje kompetencje przed klientem.

Wiemy, że dla większości przedsiębiorstw konieczność przeprowadzenia modernizacji lub remontu instalacji elektrycznej jest dużym obciążeniem, a to sprzyja szukaniu oszczędności. Nigdy jednak nie należy tego robić kosztem jakości prac, bo w przeciwnym razie odbije się to nie tylko na sprawności instalacji, ale również na bezpieczeństwie jej użytkowników.

Ponadto nie zapominajmy, że zlecenie robót niewykwalifikowanemu wykonawcy rodzi poważne problemy natury urzędowej, chociażby brak dokumentów niezbędnych do odbioru instalacji i zaplombowania licznika przez zakład energetyczny (zwykle konieczne jest odłączenie licznika na czas prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych).

Energia elektryczna jest nam niezbędna do życia, ale może też stanowić poważne zagrożenie. Lepiej więc wyeliminować ryzyko i zlecić modernizację lub remont instalacji elektrycznej wyspecjalizowanej firmie. Oczywiście zapraszamy do skorzystania z usług ProSerwis.