Usługi Utrzymania Ruchu

 • Usługi utrzymania ruchu to okazja, aby zmniejszyć koszty działalności przedsiębiorstwa poprzez zlecenie zewnętrznej firmie obsługi maszyn, urządzeń oraz instalacji. Outsourcing utrzymania ruchu pozwala zapewnić ciągłość pracy parku maszynowego i instalacji bez konieczności tworzenia w strukturze firmy działu utrzymania ruchu. Bezawaryjna praca maszyn i urządzeń umożliwi zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego oraz niezawodne wywiązywanie się z podjętych przez firmę zobowiązań.

Utrzymanie ruchu w różnych branżach

Ciągłość pracy zakładu produkcyjnego pozwala na całościowe wykorzystanie zasobów, zarówno maszynowych, jak i ludzkich. Sprawujemy stały, profesjonalny nadzór nad parkami maszynowymi o różnym stopniu rozbudowania, nad stanowiskami zautomatyzowanymi oraz zrobotyzowanymi, całymi liniami produkcyjnymi i robotami przemysłowymi. Niezależnie od branży i zakresu działalności przedsiębiorstwa, przeprowadzamy bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje – zgodnie z ustalonym harmonogramem i wytycznymi producentów urządzeń.

Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń

Naszym celem jest stałe utrzymanie sprawności technicznej maszyn, urządzeń oraz instalacji. Z dużą dbałością przeprowadzamy regularne kontrole i przeglądy konserwacyjne. Wykwalifikowani pracownicy Proserwis Industry przeprowadzają bieżące naprawy, usuwają usterki oraz nagłe awarie. Wszystkie prace prowadzą zgodnie z harmonogramem działań oraz przepisami BHP. Stosowane przez nich części posiadają niezbędne atesty i gwarantują stabilną pracę maszyn i linii produkcyjnych.

Usługi na najwyższym poziomie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam na realizację nietypowych i skomplikowanych zleceń.

Sprawna realizacja zlecenia

Posiadamy dużą ekipę i jesteśmy mobilni, dzięki czemu bardzo szybko możemy podjąć się realizacji zlecenia, zarówno na terenie kraju, jak i poza nim.

Gwarancja fachowej współpracy

Do naszego zespołu należą wyłącznie osoby z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami: inżynierowie, mechanicy, automatycy, elektrycy.

Profesjonalne usługi utrzymania ruchu

Cechuje nas profesjonalizm – dbamy o to, aby pracownicy stale poszerzali swoje kompetencje. Zatrudniamy specjalistów z pasją, których umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty oraz ukończone kursy. Przestrzegamy zasad BHP, przepisów prawnych oraz stosujemy się do instrukcji użytkowania i napraw przygotowanych przez producentów maszyn.

 

Niezależnie od branży pomagamy w utrzymaniu ruchu i rozwoju przedsiębiorstwa poprzez podtrzymanie stałej zdolności do pracy. Usługi utrzymania ruchu pozwalają na ograniczenie kosztów działalności poprzez minimalizowanie przestojów wywołanych niespodziewanymi awariami oraz planowanymi konserwacjami sprzętu.

Ciągłość pracy przedsiębiorstwa

W ramach usługi utrzymania ruchu pracownicy Proserwis Industry przejmują pełen zakres obowiązków. Dbają o przeprowadzanie okresowych przeglądów, regularne konserwacje maszyn oraz przeprowadzają bieżące naprawy w momencie wystąpienia awarii.

Usługi utrzymania ruchu obejmują nie tylko naprawy w wypadku awarii mechanicznych, ale również usterek elektryki oraz układów pneumatycznych w poszczególnych urządzeniach. Do napraw stosowane są wyłącznie części i podzespoły wysokiej jakości, dostarczane przez sprawdzonych producentów i dostawców.

Specjalistyczne usługi utrzymania ruchu

Zespół ProSerwis Industry tworzą fachowcy z dużym doświadczeniem – inżynierowie, mechanicy, elektrycy i automatycy. Każdy z nich doskonale zna się na swojej pracy, dzięki czemu sprawnie współpracują przy przeprowadzaniu napraw i konserwacji sprzętu oraz usuwaniu usterek. Dbamy o ciągły rozwój członków zespołu, dzięki czemu możemy świadczyć usługi utrzymania ruchu na najwyższym poziomie.

Usługi utrzymania ruchu w Proserwis Industry

Świadczymy usługi utrzymania ruchu, zapewniając stabilną i bezawaryjną pracę maszyn i urządzeń w procesie produkcyjnym. Zapewniamy profesjonalne wsparcie działań przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Nie boimy się wyzwań, które pojawiają się w czasie współpracy. Awarie i usterki usuwamy w możliwie najkrótszym czasie – naszym celem jest zapewnienie nieprzerwanej pracy maszyn i linii produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Oferta dostosowana do potrzeb

Przygotowujemy kompleksową ofertę w zakresie usługi utrzymania ruchu, dopasowaną do oczekiwań klienta i szczególnych potrzeb przedsiębiorstwa. Kierujemy się zawsze wytycznymi producentów maszyn i linii produkcyjnych, wskazówkami oficjalnych serwisów oraz doświadczeniem naszych specjalistów. Wykonane naprawy i konserwacje potwierdzamy poprzez wystawienie protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego zakres wykonanych praw.

Nasze specjalizacje

Sprawujemy utrzymanie ruchu i skuteczny nadzór nad:

 • maszynami,
 • stanowiskami zautomatyzowanymi,
 • stanowiskami zrobotyzowanymi,
 • robotami przemysłowymi,
 • liniami produkcyjnymi.

Oferujemy profesjonalne usługi utrzymania ruchu w pełnym zakresie:

 • awarie elektryczne,
 • awarie układów pneumatycznych,
 • mechaniki,
 • przeglądy okresowe,
 • konserwacje,
 • naprawy bieżące.

Wyślij zapytanie