Artykuły

Przemysłowe instalacje elektryczne: o czym trzeba pamiętać na etapie projektu i wykonawstwa?


przemyslowe-instalacje-elektryczne

Przemysłowe instalacje elektryczne w gruncie rzeczy pełnią dokładnie taką samą funkcję, jak chociażby instalacje domowe. Mają w sposób niezawodny i ciągły dostarczać energię elektryczną do odbiorników prądu. Zasadnicza różnica polega na tym, że w zastosowaniach przemysłowych wykorzystuje się znacznie bardziej wymagające i energochłonne odbiorniki. To oczywiście ma wpływ na budowę całej instalacji, która musi wytrzymywać większe obciążenia. Kilka najważniejszych zasad związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem przemysłowych instalacji elektrycznych przybliżamy w naszym poradniku.

Ustalenie rodzaju przemysłowej instalacji elektrycznej

W zależności od potrzeb zakładu można zaprojektować i wykonać przemysłową instalację elektryczną wysokiego, średniego lub niskiego napięcia. Decyzję należy podjąć jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, ponieważ będzie to miało wpływ chociażby na zastosowanie konkretnego osprzętu elektrycznego, jak również budowę szaf elektrycznych. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim to, jakie urządzenia mają zostać podłączone do przyszłej instalacji, jakich wymagają zabezpieczeń, jakie będzie maksymalne przewidywalne zapotrzebowanie na energię.

Rada

Przerabianie istniejącej już przemysłowej instalacji elektrycznej zawsze jest droższe, niż wykonanie jej w oczekiwany sposób na etapie budowy czy modernizacji zakładu.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Nadrzędnym celem projektanta oraz wykonawcy przemysłowej instalacji elektrycznej musi być bezpieczeństwo zarówno podłączonych do niej urządzeń, jak i eksploatujących je ludzi. W tym celu już na etapie projektu trzeba wziąć pod uwagę takie kryteria, jak:

  • Wielkość zakładu
  • Specyfika produkcji
  • Rodzaj wytwarzanych produktów (np. czy są łatwopalne lub wilgotne)
  • Charakter linii produkcyjnej, czyli jakie urządzenia się na nią składają

Mając te informacje można zaplanować budowę przemysłowej instalacji elektrycznej w taki sposób, aby nie stwarzała ona żadnego zagrożenia dla infrastruktury budynku, maszyn, urządzeń oraz oczywiście pracowników.

Musimy także uwzględnić rodzaj konstrukcji budynku zakładowego, aby zaprojektowana i wykonana instalacja spełniała przepisy przeciwpożarowe. Bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji, a tym samym na jej projekt, mają również czynniki środowiskowe, które występują w danym zakładzie.

Trzeba zatem określić, czy w budynku będzie panować wysoka wilgotność, zapylenie, czy będą generowane duże wibracje, czy w procesie produkcji będą stosowane materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące, toksyczne, wchodzące w reakcję z np. izolacją przewodów elektrycznych itd.

Wszystko to ma decydujący wpływ na projekt, w tym umiejscowienie oraz rodzaj poszczególnych elementów instalacji, jak szafa główna, włączniki, gniazda, izolacje, zabezpieczenia etc.

Funkcjonalność, bezawaryjność

Istotny wpływ na kwestię niezawodności przemysłowej instalacji elektrycznej ma oczywiście jakość zastosowanego osprzętu oraz precyzja wykonania. Pamiętajmy również o wcześniejszym ustaleniu, czy zakład jest zasilany energią elektryczną spełniającą wymagania jakościowe, również pod względem stabilności napięcia oraz pewności zasilania – jeśli już teraz wiadomo, że występują częste przerwy, należy zainwestować w rozwiązania gwarantujące ciągłość pracy urządzeń i maszyn (magazyny energii, zasilanie awaryjne).

Podobnie sprawa ma się z częstymi skokami napięcia (przepięciami), które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do poważnej awarii urządzeń podłączonych do instalacji, jak i samego osprzętu elektrycznego.

Na przemysłowej instalacji elektrycznej zdecydowanie nie warto oszczędzać – zarówno na poziomie materiałów, jak i projektu oraz wykonawstwa. Najrozsądniej i najkorzystniej z finansowego punktu widzenia będzie powierzyć całość prac jednej, wyspecjalizowanej firmie. Zespół ProSerwis poleca się wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy celują w niezawodną, bezpieczną i niegenerującą dodatkowych kosztów przemysłową instalację elektryczną.