Artykuły

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń: na tym nie warto oszczędzać


Maszyny i urządzenia pełnią kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Stąd tak ważne jest, aby dbać o ich stan technicznych i tym samym zminimalizować ryzyko przestojów np. związanych z awariami czy przedłużającymi się czynnościami serwisowymi. Temu właśnie służy usługa utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, którą świadczy ProSerwis. W naszym artykule wyjaśniamy, na czym właściwie polega zarządzanie procesem utrzymania ruchu i jakie korzyści może odnieść przedsiębiorca, który zainwestuje w tę usługę.

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń to złożony proces

Specyfiką tej usługi jest to, że nie wykonuje się jej jednorazowo. Proces optymalizacji pracy maszyn i urządzeń ma charakter ciągły, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę, iż linie technologiczne firm produkcyjnych działają praktycznie bez przerwy. Z tego też powodu nie należy mylić usługi utrzymania ruchu maszyn i urządzeń ze zwykłym serwisem czy konserwacją.

Mamy tutaj do czynienia z wielopoziomowym procesem, którego zakres jest ściśle uzależniony od potrzeb i oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa. Przykładowo: celem utrzymania ruchu maszyn i urządzeń może być zapewnienie jak najwyższej efektywności pracy linii technologicznej, ale też ograniczenie ryzyka usterek. Nierzadko zdarza się, że usługa ta jest realizowana już po wystąpieniu awarii – wówczas przedsiębiorca oczekuje, że produkcja będzie mogła być kontynuowana, nawet w ograniczonym zakresie.

Warto wiedzieć

Pierwszym krokiem do wdrożenia procesu utrzymania ruchu maszyn i urządzeń jest opracowanie strategii, czyli dokładne określenie potrzeb przedsiębiorstwa i wskazanie rozwiązań, które pozwolą je zrealizować.

Po stworzeniu procedur, co bywa dość czasochłonne, dalsze zarządzanie optymalizacją pracy maszyn i urządzeń jest już znacznie łatwiejsze, bezpieczniejsze i mniej kosztowne.

Jaki jest zakres tej usługi?

To już zależy od możliwości technologicznych, zasobów ludzkich i doświadczenia wykonawcy. W ProSerwis świadczymy kompleksową usługę utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, co oznacza, że sprawujemy nadzór nad wszelkimi maszynami, stanowiskami zautomatyzowanymi, stanowiskami zrobotyzowanymi, robotami przemysłowymi oraz liniami produkcyjnymi. Zapewniamy ich stabilną i nieprzerwaną pracę w całym procesie produkcyjnym.

Jednocześnie w ramach tej usługi gwarantujemy nadzór na całą technologią produkcji, w tym wykonywanie bieżących napraw, konserwacji, przeglądów okresowych, a także usuwanie awarii elektrycznych i układów pneumatycznych.

Pisząc obrazowo: skorzystanie z usługi utrzymania ruchu maszyn i urządzeń to zatrudnienie zespołu wysokiej klasy fachowców, którzy gwarantują poprawne działanie całej linii produkcyjnej – pełnią więc funkcję swego rodzaju ubezpieczenia.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Podstawową i najbardziej oczywistą korzyścią jest zachowanie ciągłości produkcji, co z kolei przekłada się na zyski finansowe. Dzięki utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń przedsiębiorca praktycznie wyklucza pesymistyczny scenariusz długotrwałego przerwania prac z powodu nagłej awarii.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, usługa ta obejmuje również prace konserwacyjne i serwisowe, co ma bezpośredni wpływ na wydłużenie okresów bezawaryjnej pracy urządzeń, jak również na zwiększenie ich trwałości i planowanej żywotności.

Kolejna korzyść jest stricte ekonomiczna. Optymalizacja pracy maszyn i urządzeń pozwala zaoszczędzić na częściach zamiennych i nagłych zakupach – jednym z celów jest bowiem utrzymywanie stanów magazynowych podzespołów na optymalnym poziomie, by w razie awarii można było szybko ją usunąć.

Nie zapominajmy również, że zadbane, w pełni sprawne maszyny i urządzenia pracują w najlepszym zakresie wydajności, zużywając mniej energii elektrycznej (a ta drastycznie drożeje) i surowców. Ponadto profesjonalna usługa utrzymania ruchu maszyn i urządzeń pozwala uniknąć niepotrzebnego angażowania szeregowych pracowników w wykonywanie bieżących napraw. Mogą się oni skupić na pracy produkcyjnej, ponieważ przez cały czas mają do dyspozycji w pełni sprawne linie technologiczne.