Artykuły

Relokacja maszyn: co warto wiedzieć o tym procesie?


Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania jakiejkolwiek gałęzi przemysłu bez specjalistycznych maszyn. Wiele z nich to ogromne, skomplikowane konstrukcje, których transportowanie i przenoszenie – nawet na małe dystanse – sprawia konkretne problemy logistyczne. Stąd obserwujemy duży popyt na usługi takich firm, jak ProSerwis. Profesjonalna relokacja maszyn nie sprowadza się tylko do przetransportowania sprzętu z punktu A do punktu B. Tak naprawdę jest to skomplikowany proces, wymagający doświadczenia, precyzji i umiejętności planowania.

Kto i kiedy zleca relokację maszyn?

Z takiej usługi korzystają przede wszystkim firmy posiadające kilka oddziałów rozmieszczonych w różnych częściach kraju. Zdarza się, że zachodzi potrzeba przetransferowania pojedynczej maszyny lub nawet całej linii produkcyjnej z jednego zakładu do drugiego, ponieważ jest to bardziej opłacalne niż np. wypłacenie diet oddelegowanym pracownikom.

Relokacja maszyn jest standardem w branży budowlanej. Potężne ładowarki, koparki, kruszarki, dźwigi, spycharki, walce, wozidła etc. nie zawsze mogą być przewożone na standardowych przyczepach samochodowych, a tym bardziej samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo korzysta z usługi relokacji, która pozwala znacznie ograniczyć koszty całej operacji, a do tego gwarantuje pełne bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.

Relokację maszyn oczywiście zlecają również przedsiębiorstwa zmieniające siedzibę, np. przenoszące linię produkcyjną z jednego miasta do drugiego. Wówczas kluczowe znaczenie ma sprawne, bezpieczne i zgodne z przepisami przetransportowanie specjalistycznych urządzeń tak, aby niemal natychmiast po dostarczeniu na miejsce mogły rozpocząć pracę.

Wewnętrzna relokacja maszyn

Warto wiedzieć, że transfer maszyn i elementów linii produkcyjnej może się odbywać także wewnątrz zakładu – np. pomiędzy pomieszczeniami lub z części zewnętrznej do wewnętrznej i odwrotnie. Z pozoru prosta operacja w rzeczywistości potrafi nastręczyć niemałych problemów. Podstawowym wyzwaniem dla firmy realizującej transfery maszyn jest to, że w większości przypadków działamy „pod ruchem”, czyli bez możliwości czasowego zamknięcia zakładu.

Wówczas musimy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo pracowników, ale też wyposażenia firmy. Wewnętrzna relokacja maszyn nie może przecież skutkować uszkodzeniem zakładowej infrastruktury.

Nie tylko transport

Powszechnie uważa się, że relokacja maszyn to nic innego, jak przetransportowanie sprzętu pomiędzy dwoma punktami. Gdyby tak było, to naszą usługę określałoby się po prostu mianem transportu. Tymczasem zakres relokacji jest znacznie szerszy i obejmuje także:

  • Demontaż maszyny do postaci umożliwiającej bezpieczny transport
  • Załadunek
  • Przewóz
  • Rozładunek
  • Ustawienie maszyny w docelowym miejscu, wykonanie podłączeń elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych

Nierzadko w grę wchodzi także demontaż i przekazanie maszyny lub elementów linii produkcyjnej do złomowania. Widać zatem wyraźnie, że relokacja maszyn jest usługą kompleksową, dlatego nie można jej utożsamiać wyłącznie z transportem.

Relokacja maszyn to opłacalne rozwiązanie dla zlecającego

Pod warunkiem, że powierzy ten proces wyspecjalizowanej firmie. W ProSerwis bardzo dbamy o to, aby nie narażać naszych klientów na nieprzewidziane koszty związane z relokacją maszyn. Jesteśmy elastyczni pod względem wyboru preferowanego terminu, a nawet pory przeprowadzenia tej operacji. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć sytuacji, w której relokacja wymusi np. zarządzenie przerwy technologicznej.

Transfer maszyny musi odbyć się w sposób sprawny, czyli w domyśle szybki. Celem jest przecież jak najkrótszy czas przestoju sprzętu. Dlatego w ProSerwis dużą wagę przykładamy do logistyki, skrupulatnie przygotowujemy się do relokacji, wyznaczamy optymalną trasę i działamy w dużym zespole, który gwarantuje możliwie jak najszybsze uruchomienie urządzenia w miejscu docelowym.