Artykuły

Przemieszczanie maszyn: jak uniknąć problemów?


przemieszczanie-maszyn

Trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiekolwiek zakładu produkcyjnego bez różnego rodzaju maszyn. Te, od których sprawności i wydajności zależy sukces biznesowy przedsiębiorstwa, wymagają szczególnej troski. Gdy z jakiegoś powodu pojawia się konieczność zmiany miejsca eksploatowania maszyny, właściciel może doświadczyć potężnego stresu. Przemieszczanie maszyn, zwłaszcza dużych, skomplikowanych i kosztownych, nie jest takie proste i wymaga bardzo dużej precyzji oraz doświadczenia. Istnieją oczywiście sposoby, aby przeprowadzić całą operację szybko i bezproblemowo. Kilka praktycznych wskazówek podajemy w naszym poradniku.

Przemieszczanie maszyn na własną rękę? To zawsze zły pomysł

Niestety normą wśród wielu polskich przedsiębiorców, którzy stanęli przed wyzwaniem przeniesienia maszyny w obrębie zakładu czy pomiędzy różnymi lokalizacjami, jest podejmowanie się tego trudnego zadania we własnym zakresie. Czym to grozi? Wieloma komplikacjami, wśród których warto wymienić chociażby:

  • Bardzo wysokie ryzyko uszkodzenia maszyny oraz jej osprzętu, a także instalacji przyłączeniowych (m.in. hydraulicznej czy elektrycznej);
  • Wysokie prawdopodobieństwo nieumiejętnego montażu maszyny w docelowym miejscu;
  • Bardzo wysokie ryzyko wypadku przy pracy, jeśli przemieszczenie maszyny zostało zlecone niewykwalifikowanym pracownikom – pełną odpowiedzialność (prawną i finansową) poniesie za to właściciel firmy;
  • Ryzyko uszkodzenia sprzętu i urządzeń, które zostaną wykorzystane do przemieszczenia maszyny – chociażby wózka widłowego, narzędzi, podnośnika etc.;
  • Ryzyko uszkodzenia infrastruktury zakładu, co pociąga za sobą olbrzymie koszty i niebezpieczeństwo dla pracowników – znane są nam przypadki, gdy skutkiem nieprawidłowego demontażu maszyny przeznaczonej do przemieszczenia było uszkodzenie instalacji gazowej;

Istnienie firm jak ProSerwis, które specjalizują się w przemieszczaniu maszyn, nie jest przecież przypadkowe. Z takich usług należy korzystać zawsze wtedy, gdy relokacja maszyny może przysporzyć jakichkolwiek trudności natury technicznej czy logistycznej.

Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze

Częstym błędem, jaki pojawia się w trakcie już samego planowania operacji przeniesienia maszyny, jest skupienie się wyłącznie na kwestiach technicznych oraz zabezpieczeniu urządzenia przed potencjalnymi uszkodzeniami. Wciąż zbyt rzadko myśli się natomiast o bezpieczeństwie ludzi.

Przemieszczanie dużych maszyn przy czynnej linii produkcyjnej, obsługiwanej przez pracowników, to spore ryzyko, jeśli nie przewidujemy bardzo prawdopodobnych zagrożeń. Jeszcze większe niebezpieczeństwo niesie ze sobą zlecanie takich prac osobom niemającym do tego żadnych kwalifikacji.

Zwykle wygląda to tak: w firmie X pojawiła się konieczność przeniesienia maszyny z jednej części zakładu do drugiej. Właściciel, chcąc zaoszczędzić na usłudze profesjonalistów, oddelegował do tego kilku pracowników – kierował się przy tym tylko ich tężyzną fizyczną oraz rzekomymi umiejętnościami z zakresu elektryki, hydrauliki oraz spawalnictwa. Nawet jeśli cała operacja zakończy się sukcesem, to takie działanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. Gdyby doszło do wypadku, co przy dużych maszynach jest bardzo prawdopodobne, właściciel miałby z tego tytułu poważne problemy, nie wspominając już o cierpieniach pracownika.

Transport maszyny na znaczną odległość

Wyjątkowo dużo trudności może nastręczyć przemieszczanie maszyn pomiędzy różnymi lokalizacjami, np. z jednej siedziby firmy do drugiej. W tym przypadku, poza dochowaniem najwyższej staranności przy demontażu instalacji, należy także precyzyjnie zaplanować wszystkie kwestie związane z logistyką.

Nie może być tak, że cenna maszyna jest transportowana na przypadkowym, „w miarę” pasującym samochodzie. Oszczędność z tego tytułu jest praktycznie żadna, a ryzyko, że np. dojdzie do upadku maszyny podczas załadunku lub rozładunku, drastycznie rośnie.

Przemieszczanie maszyn tylko pozornie jest błahą czynnością. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnym i skomplikowanym procesem, a na szali są nie tylko pieniądze, ale również bezcenny czas. Zlecenie tego zadania profesjonalistom daje pewność skrócenia przestoju technologicznego i maksymalnego bezpieczeństwa powierzonej maszyny.