Artykuły

Montaż maszyn: zasady, których trzeba bezwzględnie przestrzegać


Montaż maszyn to jedna ze specjalizacji naszej firmy. Wykonujemy takie zlecenia na rzecz zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i mniejszych biznesów, które nie dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz wiedzą techniczną, by przeprowadzić tę procedurę we własnym zakresie. Montaż maszyn jest wyjątkowo odpowiedzialną czynnością, od której w głównej mierze zależy zarówno efektywność danego urządzenia, jak również jego trwałość oraz – co najważniejsze – bezpieczeństwo obsługujących je ludzi. Nie ma tutaj miejsca na działania amatorskie, samoróbki czy chodzenie na skróty. W naszym poradniku wymieniamy kluczowe zasady, których trzeba przestrzegać na etapie montażu maszyny.

Po pierwsze: bezpieczny transport na miejsce montażu

Zawsze wskazane jest, aby za obie czynności odpowiadała jedna, profesjonalna firma. Gwarantuje to, że maszyna nie zostanie uszkodzona jeszcze przed montażem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy planujemy relokację maszyny, czyli przemieszczenie jej z jednego miejsca na drugie. Wówczas sugerujemy, by całą operację powierzyć jednemu wykonawcy, który zadba o odpowiednie rozmontowanie maszyny, jej prawidłowe zabezpieczenie na czas transportu, a także fachowy montaż w miejscu docelowym.

Z doświadczenia wiemy, że to właśnie na etapie transportu bardzo często pojawiają się różnego rodzaju problemy, który później skutkują niepotrzebnym wydłużeniem czasu montażu maszyny. Przykładem mogą być chociażby zgubione części.

Po drugie: inspekcja miejsca montażu

Prace przygotowawcze są często bagatelizowanym, a niezwykle istotnym etapem montażu maszyny. Musimy się przecież upewnić, że wybrane wcześniej miejsce w ogóle nadaje się do posadowienia w nim urządzenia. Co może tutaj pójść nie tak? Prozaicznym przykładem jest chociażby brak możliwości podłączenia maszyny do wymaganych instalacji. Jeśli okaże się, że we wskazanym miejscu nie ma np. przyłącza gazu czy energii, to konieczne będzie wcześniejsze doprowadzenie takich instalacji, co oczywiście komplikuje sprawę, podraża montaż i wydłuża czas wykonania.

Po trzecie: wnikliwa analiza DTR

Każda maszyna posiada tzw. DTR, czyli pisząc w dużym uproszczeniu – instrukcję obsługi. Firma odpowiedzialna za montaż urządzenia musi się zapoznać z jej treścią, niezależnie od tego, jak duże ma doświadczenie w realizowaniu tego typu usług. W DTR znajdziemy specyficzne zalecenia montażowe, których nie można lekceważyć. Dowiemy się z niej także, gdzie np. znajdują się złącza do instalacji, co pozwala z góry zaplanować ustawienie maszyny w docelowym miejscu.

Po czwarte: fachowy montaż

Słowo „fachowy” może być oczywiście interpretowane na różne sposoby, jednak prawidłowa jest tylko jedna definicja. Chodzi o to, aby do montażu użyć specjalistycznych narzędzi, postępować zgodnie z wytycznymi producenta oraz nie pozwalać sobie na różnego rodzaju przeróbki, które nie dają gwarancji trwałości i mogą mieć negatywny wpływ na wydajność maszyny.

Między innymi z tego powodu do montażu maszyny należy oddelegować osoby, które specjalizują się w danych dziedzinach technicznych, jak elektryk, spawacz, hydraulik, automatyk etc. Fachowcy we własnym gronie ustalą plan działania, a następnie przystąpią do dzieła dając klientowi pewność, że maszyna została zamontowana w sposób prawidłowy i będzie pracować w optymalnym zakresie wydajności oraz bezpiecznie.

Po piąte: próby

Montaż maszyny nie kończy się wraz z dokręceniem ostatniej śruby. Konieczne jest również testowe uruchomienie urządzenia i sprawdzenie, jak zachowuje się ono w warunkach roboczych. Jeśli wszystko jest w porządku, można uznać montaż za zakończony. Jeśli jednak parametry wskazują na to, że maszyna nie pracuje tak, jak powinna, należy poszukać przyczyny, co często oznacza ponowne przejrzenie np. sposobu podłączenia instalacji.

Oczywiście każda profesjonalna firma musi jeszcze udzielić gwarancji na montaż maszyny, aby zapewnić swojemu klientowi pełne bezpieczeństwo. Wskazane jest również objęcie maszyny usługą serwisową i konserwacyjną, za co także powinna odpowiadać firma monterska.