Artykuły

Konserwacja instalacji elektrycznych: o czym nie można zapomnieć?


Konserwacja instalacji elektrycznych jest niezbędnym elementem dbania o budynek czy jakikolwiek inny obiekt posiadający takową instalację. Szczególnie duża odpowiedzialność spoczywa tutaj na zarządcach budynków mieszkalnych, zwłaszcza wielorodzinnych, gdzie kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i przeciwporażeniowym są sprawą priorytetową. O czym należy koniecznie pamiętać zlecając konserwację instalacji elektrycznych? Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Tylko fachowy wykonawca

Konserwacja instalacji elektrycznych to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, którego absolutnie nie można powierzyć firmie czy indywidualnemu wykonawcy bez wymaganych zezwoleń – chociażby uprawnień SEP. Należy bezwzględnie skontrolować, czy oferent ma kompetencje (formalne i praktyczne) umożliwiające mu zrealizowanie zlecenia, a także wystawienie stosownego dokumentu poświadczającego sprawność instalacji w budynku.

Rada

Jeśli nie znasz firmy, która złożyła ofertę na wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej i nie może znaleźć niczego na jej temat w Internecie, zachowaj wzmożoną czujność. Od razu poproś o przedstawienie referencji oraz uprawnień elektrycznych.

ProSerwis oczywiście gwarantuje najwyższy poziom fachowości przy realizacji usług związanych z konserwacją instalacji elektrycznych, a także dokonywaniem bieżących napraw. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia, zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z dużym doświadczeniem, co pozwala nam zaoferować kompleksowe usługi związane z instalacjami elektrycznymi – zarówno w zakresie montażu, jak i obsługi konserwacyjnej.

Precyzyjne pomiary

Nie ma mowy o przystąpieniu do konserwacji instalacji elektrycznej bez wcześniejszego ustalenia, w jakim znajduje się ona stanie. W przypadku kilkunasto- czy kilkudziesięcioletnich budynków jest praktycznie pewne, że niektóre elementy będą wymagać wymiany lub naprawy. Nierzadko okazuje się, że konieczna jest wręcz całkowita wymiana instalacji, bo będzie to korzystniejsze ekonomicznie i bezpieczniejsze dla użytkowników.

Wykonawca musi zatem zacząć od dokonania pomiarów elektrycznych przy użyciu specjalistycznych urządzeń mierniczych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek odchyłów od norm bezpieczeństwa, należy odnotować to w protokole i przeznaczyć tę sekcję do naprawy. Fachowcy nigdy nie bagatelizują nawet drobnych usterek – w końcu tylko całkowita sprawność instalacji elektrycznej gwarantuje oczekiwany poziom ochrony użytkowników czy mieszkańców.

Rada

Zawsze należy brać pod uwagę scenariusz, że wstępna analiza stanu instalacji elektrycznej wykluczy możliwość przeprowadzenia standardowej konserwacji. To z kolei wiąże się ze wzrostem kosztu usługi kompleksowego przywrócenia sprawności instalacji.

Konserwacja instalacji elektrycznych: nie na skróty!

Czynności konserwacyjne przy instalacji elektrycznej, zwłaszcza dużego budynku, potrafią być bardzo żmudne i trwać sporo czasu. Pojawia się więc pokusa (również po stronie inwestora), by przymknąć oko na niektóre elementy i po prostu zacząć chodzić na skróty. Nie wolno tego robić.

Do obowiązków firmy odpowiedzialnej za konserwację instalacji elektrycznej należy sprawdzenie wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów sieci, w tym:

  • Wyłączników różnicowoprądowych
  • Izolacji przewodów
  • Włączników, gniazdek
  • Rozdzielni elektrycznej
  • Szaf sterowniczych, które dodatkowo należy skalibrować

Każdy z tych elementów ma bezpośredni wpływ na sprawność całej instalacji elektrycznej, a zaniedbanie drobiazgów może się bardzo szybko zemścić – chociażby poprzez szybkie wystąpienie awarii czy wręcz stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.

Pamiętając o tych zasadach i przede wszystkim stosując się do nich, można mieć pewność, że konserwacja instalacji elektrycznej przebiegnie bez przeszkód, zgodnie z przepisami i z gwarancją wykrycia jakichkolwiek problemów. To przełoży się na jej sprawne działanie przez kolejny okres eksploatacyjny.