Artykuły

Konserwacja instalacji elektrycznych: na czym to właściwie polega?


Konserwacja instalacji elektrycznych to usługa skierowana przede wszystkim do właścicieli i zarządców dużych obiektów, w tym budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy etc.), hal magazynowych, fabrycznych i produkcyjnych, czy też budynków wielorodzinnych. To bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ w grę wchodzi nie tylko ogólna sprawność instalacji, ale także bezpieczeństwo jej użytkowników oraz podłączonych do niej urządzeń i maszyn.

Komu należy zlecić konserwację instalacji elektrycznej?

Taką procedurę mogą wykonać wyłącznie przeszkoleni, wykwalifikowani specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w budowie, modernizacji i naprawach instalacji elektrycznych. Ponieważ mówimy tutaj o sporym zakresie prac, wymagane jest również, aby usługę realizował zespół pracowników, dzięki czemu możliwe jest zakończenie robót w rozsądnym czasie, jaki i zagwarantowanie, że żadne elementy nie zostały pominięte.

Od wykonawcy konserwacji instalacji elektrycznej należy wymagać przede wszystkim:

  • Posiadania odpowiedniego sprzętu
  • Doświadczenia w realizacji tego typu prac
  • Oddelegowania do realizacji zlecenia wykwalifikowanych pracowników, w tym posiadających uprawnienia SEP do wykonywania pomiarów elektrycznych
  • Umiejętności diagnozowania usterek oraz przewidywania ryzyka ich wystąpienia w niedalekiej przyszłości

Jaki jest cel przeprowadzenia konserwacji instalacji elektrycznej?

Podstawowym celem jest oczywiście usunięcie usterek i poważniejszych awarii, które uniemożliwiają prawidłową pracę instalacji elektrycznej. Tutaj jednak zwracamy uwagę na fakt, iż konserwacja instalacji elektrycznych jest przeprowadzana nie tylko wskutek wystąpienia jakiegoś problemu. Powinna to być standardowa procedura wykonywana w regularnych odstępach, co pozwala zapobiec ewentualnym awariom i niebezpiecznym sytuacjom.

Rada

Szczególną wagę do regularnego wykonywania konserwacji instalacji elektrycznych powinni przykładać właściciele i zarządcy budynków, w których funkcjonuje tzw. sieć puszkowa. Jest to stary typ instalacji, bardzo podatny na awarie.

Niezależnie od tego, jaki typ instalacji znajduje się w budynku, konserwacja jest niezbędnym elementem prawidłowej eksploatacji obiektów, zwłaszcza mieszkalnych i takich, w których pracują ludzie.

Na czym polega konserwacja instalacji elektrycznych?

Pierwszym krokiem zawsze jest ogólna ocena stanu instalacji, do czego wykorzystuje się urządzenia miernicze. Pozwalają one wykryć wszelkie nieprawidłowości, przerwy czy ponadnormatywne skoki i spadki napięcia. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o zakresie prac.

To warto wiedzieć

W przypadku bardzo leciwych budynków, z mocno wyeksploatowaną i przestarzałą instalacją, konserwacja może w ogóle nie wchodzić w grę. W dłuższej perspektywie korzystniej będzie natomiast zdecydować się na modernizację lub wręcz wymianę instalacji.

W ramach standardowej konserwacji instalacji elektrycznej dokonujemy zabezpieczenia przewodów (konieczna może być wymiana lub uzupełnienie izolacji), sprawdzenia poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych oraz wszystkich elementów zewnętrznych wchodzących w skład instalacji (włączniki, gniazdka, rozdzielnie elektryczne itd.). Bardzo ważnym etapem jest skontrolowanie instalacji pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeśli w budynku zastosowano instalację odgromową, ona także podlega czynnościom konserwacyjnym. Ponadto wykwalifikowani elektrycy dokonują oceny wydajności instalacji i kalibracji szaf sterowniczych. Jeśli cokolwiek budzi uzasadnione obawy specjalisty, inwestor otrzymuje informację o konieczności przeprowadzenia naprawy. Nie można bagatelizować nawet drobiazgów, bo to właśnie one często mają kluczowe znaczenie dla poprawnego działania instalacji i tym samym dla bezpieczeństwa ludzi i urządzeń.

Na koniec bardzo ważna kwestia: na konserwacji instalacji elektrycznych nie wolno oszczędzać. Nie jest to procedura, którą przeprowadza się bardzo często, dlatego lepiej od razu powierzyć ją specjalistom, którzy mają w tym duże doświadczenie i gwarantują rzetelne wykonanie swojej pracy.